Reklamkampanj för Västmanlandsläns kollektivtrafik för att uppmärksamma resenärer till att bära reflex. Kampanjen visades på busshållplatser, på bussen, på kundcenter och kombinerades med online kampanjer.

Västmanlandsläns kollektivtrafik